| Actualitate | Biografie | Fotografii | Link-uri | Contact |

Un pariu universal

In diluviul scriptural actual care acoperă cu un strat gros de biți și de hârtie planeta, în care mintea noastră este supusă unor probe de absorbire, digerare și de sinteză a informațiilor care depășește presupusele noastre limite naturale, ce rol mai poate avea poezia ? Cum își mai poate ea salva statutul cândva atât de sacru, de nobil și astăzi aproape uitat ? Poezia de astăzi nu își mai motivează sensul profund decât dacă păstrează intact, sau cultivă cu mijloace înnoite, accesul la o altă logică decât logica ordinară în care funcționăm cea mai mare parte din timp, s-o numim o nouă  logică integrală. Altfel spus, o logică în același timp sensibilă, lucidă și vizionară, care să ne permită să intrăm în rezonanță ușor, prin intermediul fantasmei verbale, cu ființa noastră completă – senzorială dar și emoțională, rațională dar și spirituală, chiar mistică. Ar fi vorba de o  logică nouă și străveche deopotrivă, trans-emoțională și trans-rațională, ce favorizează o gândire în același timp clară și difuză, chiar învăluitoare, simultan precisă și muzical rezonantă pe mai multe registre de sens,pe niveluri contradictorii și complementare: pe scurt, o gândire iradiantă spre înlăuntru și deschisă spre asonanțele cosmice dinafară.

Poezia poate rămâne interesantă pentru psihismul uman actual în măsura în care tatonează, prin eșafodajul cuvintelor sale fragile și totuși eficace, un nou model de conștiință, o conștiință mai lucidă dar și mai cuprinzătoare, lărgită la scara planetei și aprofundată la nivelul arhetipurilor comune ale umanității, cele care ne structurează pe toți. Căci viitorul omului complet, al omului integral, este doar pe punctul de a începe.

Poezia actuală – dacă se va lăsa într-adevăr fecundată, în acest ceas global de civilizație, de aluviunile ce vin din toate colțurile lumii, cu vibrațiile lor diferite în fața fenomenului uman, a naturii și a tradițiilor spirituale –, această poezie contemporană, s-o numim poezie integrală, va reuși un nou pariu universal :  acela de a face să înflorească fantasticele posibilități ale mentalului nostru actual, în curs de incredibilă expandare și de fabuloasă transfigurare.

Welcome , today is Sunday, May 31, 2020